Get2sport

DIF Get2Sport är ett initiativ som syftar till att stödja idrottsföreningar i socialt utsatta områden. Målet är att lindra de praktiska och sociala utmaningar som volontärer i dessa områden ställs inför, så att de kan fokusera på träning och klubbverksamhet för barn och ungdomar. Initiativet syftar till att skapa en blomstrande idrottsgemenskap och ge alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet att delta i organiserad idrott.

Guldsmeden Hotels stöder stolt DIF Get2Sport, vilket har en positiv inverkan på livet för barn och ungdomar i socialt utsatta områden. Våra bidrag täcker avgifter, utrustning, tävlingar och sociala evenemang. Vi är särskilt engagerade i att öka flickors deltagande. Dessa insatser främjar sammanhållning, glädje och kompetensutveckling.

Vårt stöd kommer från olika källor inom vår organisation. Vi är tacksamma för möjligheten att göra skillnad och ser fram emot vårt fortsatta partnerskap. Tillsammans formar vi en ljusare framtid för dessa unga idrottare.