GreenKey

Green Key är en internationell miljömärkning för turistanläggningar som administreras av FEE, en ledande miljöutbildningsorganisation. Den definierar stränga miljökriterier som är skräddarsydda för turistsektorn. Certifierade anläggningar måste upprätta robusta ekologiska policyer, sätta upp årliga förbättringsmål, implementera energi- och vattenbesparande teknik och använda eco-friendly rengöringsprodukter. Dessutom uppmuntras de att prioritera användningen av organic, rättvisemärkta och locally sourced material.

På Guldsmeden Hotels överträffar vi konsekvent de minimikrav som Green Key ställer. Vi värdesätter det nära samarbetet och de meningsfulla diskussionerna om hållbara initiativ med det engagerade Green Key -teamet.

Läs mer om Green Key här.