Plan för hållbar förvaltning

Kortfattad SMP för externa intressenter:

Omfattning

Denna plan täcker Guldsmeden hotell i Köpenhamn.