Guldsmeden Hotellernes indkøbspolitik

Anvendelsesområde

Denne politik gennemføres af de 5 Guldsmeden Hotels i København.

Med en bæredygtig og etisk indkøbspolitik vil Guldsmeden Hotels handle med mindst mulig indvirkning på miljøet og bidrage til en mere miljøvenlig shoppingkultur i turistbranchen.

Ved indkøb er der fokus på pris, kvalitet, service, leveringssikkerhed, driftsomkostninger, arbejdsmiljø, etiske forhold og på produkter og services med mindst mulig miljøpåvirkning i deres livscyklus.
Det indebærer, at:

 • Guldsmeden Hoteller ønsker at købe varer og tjenester, der under produktion, brug og bortskaffelse resulterer i mindst muligt spild af ressourcer og forurening; f.eks. varer, der lever op til et miljømærke.
 • Guldsmeden Hotels er generelt positive over for forretningspartnere, der gør en aktiv indsats for miljøet og hele tiden søger at reducere miljøbelastningen i forbindelse med produktet eller servicen. Det kan være alt fra minimering af vand-, energi- og kemikalieforbrug til brug af mindre og mere miljøvenlig emballage og indpakning, valg af transportform, hensyntagen til dyrevelfærd og meget mere.
 • I de fleste tilfælde ønsker Guldsmeden Hotels at sammenligne driftsomkostningerne med købs-, etablerings- og vedligeholdelsesomkostningerne, da der ofte kan opnås samlede pris- og miljøbesparelser, selv om købsprisen er højere. I tilfælde af forbedringer og renoveringer tages tilbagebetalingstiden også i betragtning.
 • Guldsmeden Hotels tager hensyn til mængden, når der bestilles varer. Der gøres en indsats for at købe rimelige mængder af produkter, så der hverken er for meget spild eller lager, eller for lidt bestilt, så der er øget transport og emballage.
 • Guldsmeden Hoteller tager stilling til kvaliteten af produktet, så holdbarheden øges og dermed minimeres behovet for udskiftning og efterfølgende bortskaffelse af f.eks. inventar. For at miljøgevinsten skal være i rimelig balance med arbejdsindsats og udgifter, skal det vurderes, hvor og hvordan den mindst negative miljøpåvirkning for udgiften kan opnås.
  Forankring

Denne politik er solidt forankret i ledelsen og implementeres af Sustainability Manageren med hjælp fra Green Team og i tæt dialog med hoteldirektører og afdelingsledere.

Værktøj

Guldsmeden Hotellerne samarbejder med leverandører, der anvender følgende certificeringer:

 • Nordisk miljømærke
 • EU's miljømærke
 • Dansk Organic fødevaremærket 'Ø'-stemplet
 • GOTS
 • Eco-Cert
 • Fair Trade
 • Grøn energi
 • FSC
 • MSC