Plan for bæredygtig forvaltning

Kortfattet SMP for eksterne interessenter:

Anvendelsesområde

Denne plan dækker Guldsmeden Hoteller i København.